POKER NEWS

APT Korea Incheon 2017 日本人入賞者一覧

APT Korea Incheon 2017 日本人入賞者一覧
2017/8/12~2017/8/20

₩1,000,000 + 100,000 No Limit Hold’em – APT Korea 2017 Main Event
2017/8/15~8/19 エントリー数185
3位 Iori Yogo(₩17,590,000)
5位 Kazuto Sato(₩10,230,000)
6位 Yuichi Sumida(₩8,250,000)
7位 Yoshihiro Kitauchi(₩6,640,000)
8位 Kimiharu Nakamura(₩5,380,000)
9位 Shigeho Yoshioka(₩4,490,000)
10位 Naoki Morita(₩3,680,000)
11位 Hisashi Tamura(₩3,410,000)
13位 Takato Ariake(₩2,780,000)
15位 Yoichi Uesugi(₩2,780,000)
16位 Genki Nakano(₩2,330,000)
17位 Yuichiro Shimooka(₩2,330,000)
18位 Yuki Ko(₩2,330,000)
19位 Masato Shimizu(₩1,970,000)
21位 Masashi Shibata(₩1,970,000)
25位 Hisashi Ogi(₩1,970,000)
27位 Shunsuke Tsujii(₩1,970,000)

₩300,000 + 30,000 No Limit Hold’em – Welcome Event (Event 1)
2017/8/12~8/13 エントリー数96
優勝 Iori Yogo(₩7,604,000)
4位 Genki Nakano(₩2,756,000)
6位 Aya Ryoke(₩1,911,000)

₩300,000 No Limit Hold’em – Ante Up for Charity (Event 2)
2017/8/12 エントリー数33
3位 Takahisa Watanabe(₩990,000)
4位 Yosuke Kijima(₩730,000)

₩500,000 + 50,000 No Limit Hold’em – No Limit Hold’em 1 (Event 3)
2017/8/13~8/14 エントリー数65
優勝 Tomio Yoshimura(₩8,720,000)
2位 Iori Yogo(₩5,390,000)
3位 Shota Hirao(₩3,940,000)
5位 Michiru Teranishi(₩2,650,000)
7位 Takuya Matsuda(₩2,020,000)
8位 Reo Hayano(₩1,800,000)
9位 Masato Shimizu(₩1,640,000)

₩1,000,000 + 100,000 Pot Limia Omaha High Rollers Day (Event 4)
2017/8/13~8/14 エントリー数19
優勝 Tetsuya Tsuchikawa(₩9,210,000)
2位 Yasuyuki Tsuji(₩5,530,000)

₩400,000 + 40,000 No Limit Hold’em – Head Hunter 100,000/Bounty (Event 5)
2017/8/14~8/15 エントリー数78
2位 Fumiaki Chono(₩4,570,000)
4位 Mikio Inoue(₩2,070,000
5位 Masanori Yoshida(₩1,780,000)
8位 Kenji Yamashita(₩1,170,000)
10位 Masaki Hirayama(₩970,000)

₩300,000 + 30,000 No Limit Hold’em – Super Stack Turbo Event (Event 6)
2017/8/15 エントリー数66
優勝 Masashi Shibata(₩5,320,000)
2位 Shinichi Takenouchi(₩3,280,000)
3位 Masatoshi Tanaka(₩2,400,000)
6位 Emi Hibuse(₩1,400,000)
7位 Go Mori(₩1,230,000)
8位 Atsumasa Kobayashi(₩1,100,000) 
9位 Masato Sawa(₩1,010,000)

₩400,000 + 40,000 No Limit Hold’em One Day Event (Event 7)
2017/8/16 エントリー数33
優勝 Hiroyuki Noda(₩5,120,000)
2位 Junichi Nakagiri(₩3,200,000)
3位 Sho Saika(₩1,920,000)
5位 Ichiyo Nawa(₩1,150,000)

₩150,000 + 15,000 Deep Stack Turbo 1 (Event 8)
2017/8/16 エントリー数46
3位 Shojiro Izutsu(₩1,000,000)
5位 Nobuaki Mitsumori(₩600,000)

₩500,000 + 50,000 No Limit Hold’em 2 (Event 9)
2017/8/17~8/18エントリー数61
2位 Keisuke Ono(₩5,060,000)
3位 Shinji Kashima(₩3,700,000)
4位 Sho Saika(₩2,870,000)
5位 Tsuyoshi Ishibashi(₩2,480,000)
6位 Yukihiro Kuroda(₩2,160,000)
7位 Taiki Iwasaki(₩1,890,000)
8位 Shinichiro Fujioka(₩1,690,000)
9位 Yuri Ishida(₩1,540,000)

₩150,000 + 15,000 No Limit Hold’em – Deep Stack Turbo 2 (Event 10)
2017/8/17 エントリー数63
2位 Kiyotaka Ishizuka(₩1,580,000)
3位 Atsushi Tsurumi(₩1,150,000)
4位 Tanikawa(₩890,000)
6位 Suguru Yoshikawa(₩670,000) 
8位 Kawabata(₩520,000)
9位 Kenichi Takarabe(₩480,000)

₩600,000 + 60,000 No Limit Hold’em – Monster Stack (Event 11)
2017/8/18~8/19 エントリー数103
優勝 Masakazu Okamoto(₩15,300,000)
3位 Nobuaki Mitsumori(₩3,090,000)
4位 Ichiyo Niwa(₩4,530,000)
6位 Nobuyuki Okuda(₩3,090,000)
11位 Yuki Toyoshima(₩1,470,000)
12位 Shinichi Takenouchi(₩1,470,000)
13位 Yumi Ogose(₩1,260,000)
14位 Hisashi Ogi(₩1,260,000)
15位 Hiroyuki Noda(₩1,260,000)
16位 Mikiya Kudo(₩1,110,000)
17位 Kei Shinagawa(₩1,110,000)

₩150,000 + 15,000 No Limit Hold’em – Ante Only Turbo (Event 12)
2017/8/18 エントリー数43
2位 Masanori Yoshida(₩1,570,000)
3位 Kenji Kurashina(₩940,000)
5位 Shojiro Izutsu(₩560,000)

₩500,000 + 50,000 No Limit Hold’em 3 (Event 13) Pot Limit Omaha Hiから変更
2017/8/19 エントリー数40
4位 Koichi Muto(₩2,130,000)
5位 Masanori Ishihara(₩1,750,000)

₩12,000,000 + 150,000 No Limit Hold’em – High Rollers (Event 14)
2017/8/19~8/20 エントリー数23
優勝 Hajime Iwakura(₩19,180,000)
2位 Naohito Tamaya(₩12,050,000)
3位 Hiroyuki Noda(₩7,590,000)
4位 Gerard Bringley(₩5,800,000)
5位 Masashi Shibata(₩2,600,000)

₩150,000 + 15,000 No Limit Hold’em – Deep Stack Turbo 3 (Event 15)
2017/8/19 エントリー数76
優勝 Norihiki Ogawa(₩2,170,000)
2位 Kenichi Takarabe(₩2,000,000)
3位 Hiroaki Iwai(₩2,000,000)
5位 Shoichi Horio(₩880,000)
6位 Kohei Kawanishi(₩760,000)
8位 Mitsuru Hirashima(₩580,000)
9位 Toshio Ushiyama(₩520,000)
10位 Nobuaki Mitsumori(₩470,000)

₩300,000 + 30,000 No Limit Hold’em – 6 Handed Turbo w/ Antes (Event 16)
2017/8/20 エントリー数46
優勝 Shingo Cho(₩5,350,000)
2位 Kenji Kurashina(₩3,350,000)
4位 Reo Hayano(₩1,470,000)
5位 Nobuyuki Okuda(₩1,210,000)

₩150,000 + 15,000 Deep Stack Hyper Turbo (Event 17)
2017/8/20 エントリー数39
優勝 Kazunori Nakata(₩2,270,000)
2位 Hiroshi Ueda(₩1,420,000)
3位 Yuri Ishida(₩850,000)

JPPSは日本におけるポーカープレイヤーを応援しています。また、日本や世界におけるポーカーのイベント参加者にもご自身のイベント管理にご利用頂ければと思っております。

COPYRIGHT © 2017 JAPAN POKER PLAYER SERVICES.